En undersökning av den kreativa processen

DSpace Repository

En undersökning av den kreativa processen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En undersökning av den kreativa processen
Author Edelholm, Nirbheeti ; Svensson, Malin
Date 2005
English abstract
The aim was to research how the Creative process are percieved in the creative professional and to find out if a pattern can be seen. We aimed to find out what is happening inside the person in the moment of creativity. Our main-question was: What is the Creative process? The 5 professionals was interviewed with the help of camcorders. Our result shows that a pattern can be found in the creative process. We found tree themes: Flow, Obstruction, Strategies that describe different stages in the process. We discuss our result in relation to views on knowledge and learning as expressed in LPf 94. This has created an interest in the stages of the Creative process and motivate new research. Our research has led to new inqueries.
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur människor där den kreativa processen är central i sitt yrkesutövande upplever denna process och se om det går att hitta ett mönster. Vi bestämde oss för att ta reda på vad som händer inuti människan runt det kreativa ögonblicket. Vår huvudfrågeställning är: Vad är den kreativa processen? Vi gjorde öppna intervjuer med fem verksamma kreatörer med hjälp av DV-kamera. Vårt resultat visade att det gick att se ett gemensamt mönster i den kreativa processen. Vi fann tre teman: Flöde, Hinder och Strategier som beskrev olika faser av processen. Vi har även tittat på hur resultatet förhåller sig till formuleringarna om kunskap och lärande i Lpf 94. Detta har väckt frågor hos oss om de olika stadierna i den kreativa processen som motiverar vidare forskning inom området. Vår undersökning har på så sätt lett till nya frågeställningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Flow
Obstructions
Creative Process
Strategy
Flöde
Hinder
Kreativ Process
Strategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/1636 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics