Lek, hälsa och lärande: Om lek som specialpedagogisk metod

DSpace Repository

Lek, hälsa och lärande: Om lek som specialpedagogisk metod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Lek, hälsa och lärande: Om lek som specialpedagogisk metod
Author Sandén, Ingrid
Date 2005
Swedish abstract
Baksidestext: Hur ser lekpedagoger på sitt eget arbete? I denna rapport utfrågas bl.a. 248 lekpedagoger om lekens betydelse för barn. Har leken betydelse för barns intellektuella, känslomässiga och sociala utveckling? Varför är lekarbete en framgångsrik metod för barn/elever i behov av särskilt stöd? Hur mycket stöd och handledning får de utbildade lekpedagogerna? Hur mycket samverkar de med föräldrar och utbildningsledare? Det är några frågor som tas upp i denna rapport om lekarbetets betydelse.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Rapporter om utbildning;3
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
lekpedagogik
elever i behov av särskilt stöd
barns utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/1644 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...1644 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics