Autism och omvårdnad - hur kan vårdpersonal underlätta mötet med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar med Autstic Spectrum Disorders?

DSpace Repository

Autism och omvårdnad - hur kan vårdpersonal underlätta mötet med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar med Autstic Spectrum Disorders?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Autism och omvårdnad - hur kan vårdpersonal underlätta mötet med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar med Autstic Spectrum Disorders?
Author Ohlsson, Maria ; Walder, Sara
Date 2005
English abstract
Autistic Spectrum Disorders (ASD) are one of the most common intellectual disabilities among children, adolescents and adults. They make a special group of patients that have special needs because of their difficulties to communicate and interact with other people. There is also a need for increased knowledge among health care personnel when meeting these patients. The purpose of this study is to identify specific needs of children and adolescents with ASD when receiving care in medical services. The study is a literature review where the purpose and question have been answered by examining scientific articles. The result identifies which specific needs patients with ASD have regarding care in health care services and how health care personnel can be prepared for meeting the special needs of children and adolescents with ASD.
Swedish abstract
Autistic Spectrum Disorders (ASD) är ett av de vanligaste intellektuella handikappen hos barn, ungdomar och vuxna. På grund av dessa patienters svårigheter att kommunicera och interagera med andra människor utgör de också en patientgrupp med ett speciellt omvårdnadsbehov och det finns ett behov av ökad kunskap hos vårdpersonal inför mötet med denna patientgrupp. Syftet med denna studie är att identifiera de specifika omvårdnadsbehov barn och ungdomar med ASD har i mötet med hälso- och sjukvård. Studien har utformats som en litteraturstudie där syfte och frågeställning har besvarats utifrån granskade vetenskapliga artiklar. Resultatet beskriver vilka specifika omvårdnadsbehov patienter med ASD har och på vilket sätt vårdpersonal kan vara förberedd inför mötet med barn och ungdomar med ASD och deras speciella behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Autism
ASD
hälsa
kommunikation
omvårdnad
sjuksköterska
Note Uppsats borttagen från MUEP 2011-04-25. För kopia av uppsatsen kontakt... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1668 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics