Elever med hörselskada i hörande klass - en intervjustudie med skolsköterskor

DSpace Repository

Elever med hörselskada i hörande klass - en intervjustudie med skolsköterskor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Falck, Maria
dc.date.accessioned 2014-01-20T06:57:12Z
dc.date.available 2014-01-20T06:57:12Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.citation 28 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16698
dc.description Föreliggande studie syftar till att belysa skolsköterskors upplevelser av att stödja elever med hörselnedsättning som inkluderas i hörande klass i egenskap av skolsköterska och sin roll i Elevhälsan. Där av genomfördes intervjuer (n=8) med skolsköterskor verksamma i Kronobergs län vilka analyserades enligt metoden för kvalitativ innehållsanalys. Resultatet identifierades i två kategorier Att identifiera elevens behov och Att samverka kring elevens behov med fem tillhörande subkategorier. Konklusionen var att skolsköterskor behöver information från andra samt att hörselscreening, utredningar och förebyggande arbete är viktiga verktyg för att finna och kunna stödja elever med hörselnedsättning. Skolsköterskor anser att kunskap och samverkan både i Elevhälsan och mellan kommun och landsting påverkar eleven i skolan. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study was to illuminate school nurses experiences about support pupils’ in hearing classes when having impaired hearing as a school nurse and as a part of the Pupils’ Health (School Health). Qualitative interviews (n=8) with school nurses active in Kronobergs län was performed and analyzed according to content analysis. The results identified two categories; to identify student needs and to collaborate around student needs with five related subcategories. The conclusion was that school nurses need information from others and hearing screening, investigations and prevention are key tools to find and be able to support students with hearing loss. School nurses believe that knowledge and collaboration in both the Student Health and between municipal and county affects the student in school. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Elev en_US
dc.subject Elevhälsa en_US
dc.subject Hörsel en_US
dc.subject Hörselnedsättning en_US
dc.subject Kvalitativ innehållsanalys en_US
dc.subject Intervju en_US
dc.subject Skolsköterska en_US
dc.subject Hearing en_US
dc.subject impairment en_US
dc.subject Hearing en_US
dc.subject Interview en_US
dc.subject Pupil en_US
dc.subject Pupils’ Health en_US
dc.subject School Health en_US
dc.subject Qualitative Content analysis en_US
dc.title Elever med hörselskada i hörande klass - en intervjustudie med skolsköterskor en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics