Part 1: What is biosphere entrepreneurship?

DSpace Repository

Part 1: What is biosphere entrepreneurship?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Part 1: What is biosphere entrepreneurship?
Author Björk, Fredrik
Date 2011
English abstract
This report is the result of a pilot study with the ambition of connecting social entrepreneurship with the values of the Biosphere reserve, for development of innovative enterprise. The preliminary study is comprised of three parts: a new definition of the concept of social entrepreneurship in relation to the conditions and circumstances of the Biosphere reserve (Biosphere Entrepreneurship); an analysis of the present situation and future needs; and a description of an innovation system and a model for social entrepreneurship in the Biosphere reserve (Biosphere Innovation System).
Swedish abstract
Denna rapport är resultatet av en förstudie med ambitionen att koppla samman socialt entreprenörskap med den potential som finns i Biosfärområdets värdegrund för utveckling av innovativt företagande. i Förstudien innehåller tre delar; ny definitionen av begreppet socialt entreprenörskap relaterat till Biosfärområdets förutsättningar och villkor (Biosphere Entrepreneurship), en behovs- och nulägesanalys samt en beskrivning av ett innovationssystem och finansieringsmodell för socialt entreprenörskap i Biosfärområdet (Biosphere Innovation System).
Link https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurop... (external link to publication)
Publisher Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle
Skaraborgs kommunalförbund
Host/Issue Biosphere reserve entrepreneurship : A pilot study on social entrepreneurship in the biosphere reserve Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle, Sweden;
Language eng (iso)
Subject social entrepreneurship
social innovation
resilience
sustainable development
biosphere reserves
social-ecological systems
ecosystem services
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/16769 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics