Recently added

DSpace Repository

Student/ Grundlärarutbildning inr. åk 4-6 /LS: Recent submissions

 • Hur bidrar interaktionen till andraspråkselevers språkoch kunskapsutv...
  Balaj, Liridona; Boletini, Albulena  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Implementering av kooperativt lärande i matematikundervisning
  Vacogne, Karl  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Historieundervisning för andraspråkselever fulltext
  Sosa, Daniel  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Teaching Strategies That help EFL Learners to Develop Their Vocabular... fulltext
  Rajy, Frishta; Najah, Jumana  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Digitala verktyg i matematikundervisningen fulltext
  Dahlberg, Sandra  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp

Search


Browse

My Account