Stickrädsla hos vuxna - En litteraturstudie gällande reducering av stickrädsla hos vuxna patienter

DSpace Repository

Stickrädsla hos vuxna - En litteraturstudie gällande reducering av stickrädsla hos vuxna patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stickrädsla hos vuxna - En litteraturstudie gällande reducering av stickrädsla hos vuxna patienter
Author Krizbai, Klarika ; Sayadi, Keyhan
Date 2005
English abstract
Today, it is not unusual to meet patients in healthcare who are afraid for needles. The purpose of this examination paper is to illustrate needle fear in adult patients. A literature review has been performed for the purpose of this study with focus on dental care, which has involved a review and synthesis of results from scientific publications. The results show that there are different methods to reduce needle fear. Many of these patients relate their fear to current or earlier traumatic experiences from childhood involving needles. They use both verbal and non verbal signals to express their fear. The most problematic is to recognize needle fear with patients that show no signals. It is found that patients who suffer from needle fear do not experience enough empathy, respect or support from healthcare staff. When dealing with such patients it is absolutely fundamental to create trust as a platform in order to reduce needle fear. The field is under researched.
Swedish abstract
Det tillhör inte ovanligheterna att möta stickrädda patienter i dagens sjukvård. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa stickrädsla hos vuxna patienter. En litteraturstudie har genomförts med fokus på tandvården, vilken har inneburit granskning och sammanvägning av resultat från vetenskapliga publikationer. Resultatet visar att det finns olika metoder för att minska stickrädsla. Många av de stickrädda patienterna relaterar sin rädsla till aktuella eller tidigare traumatiska upplevelser från barndomen. De använder sig utav både verbala och inte verbala signaler för att uttrycka sin rädsla. Det svåraste är att känna igen de patienter som inte ger alls några signaler på sin rädsla. Patienter som lider av stickrädsla upplever otillräcklig empati, respekt och stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen. Kontakten med patienten är absolut grundläggande för att kunna skapa ett förtroende som är plattformen till ett vidare arbete i rädslareduceringen. Forskning inom området behövs.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Behandling
Fobi
Fobisk rubbning
Psykologi
Spruta
Tandvårdsrädsla
Ångest
Handle http://hdl.handle.net/2043/1683 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics