Stickrädsla hos vuxna - En litteraturstudie gällande reducering av stickrädsla hos vuxna patienter

DSpace Repository

Stickrädsla hos vuxna - En litteraturstudie gällande reducering av stickrädsla hos vuxna patienter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Krizbai, Klarika
dc.contributor.author Sayadi, Keyhan
dc.date.accessioned 2005-06-09T08:53:50Z
dc.date.available 2005-06-09T08:53:50Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1683
dc.description Det tillhör inte ovanligheterna att möta stickrädda patienter i dagens sjukvård. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa stickrädsla hos vuxna patienter. En litteraturstudie har genomförts med fokus på tandvården, vilken har inneburit granskning och sammanvägning av resultat från vetenskapliga publikationer. Resultatet visar att det finns olika metoder för att minska stickrädsla. Många av de stickrädda patienterna relaterar sin rädsla till aktuella eller tidigare traumatiska upplevelser från barndomen. De använder sig utav både verbala och inte verbala signaler för att uttrycka sin rädsla. Det svåraste är att känna igen de patienter som inte ger alls några signaler på sin rädsla. Patienter som lider av stickrädsla upplever otillräcklig empati, respekt och stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen. Kontakten med patienten är absolut grundläggande för att kunna skapa ett förtroende som är plattformen till ett vidare arbete i rädslareduceringen. Forskning inom området behövs. en
dc.description.abstract Today, it is not unusual to meet patients in healthcare who are afraid for needles. The purpose of this examination paper is to illustrate needle fear in adult patients. A literature review has been performed for the purpose of this study with focus on dental care, which has involved a review and synthesis of results from scientific publications. The results show that there are different methods to reduce needle fear. Many of these patients relate their fear to current or earlier traumatic experiences from childhood involving needles. They use both verbal and non verbal signals to express their fear. The most problematic is to recognize needle fear with patients that show no signals. It is found that patients who suffer from needle fear do not experience enough empathy, respect or support from healthcare staff. When dealing with such patients it is absolutely fundamental to create trust as a platform in order to reduce needle fear. The field is under researched. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Behandling en
dc.subject Fobi en
dc.subject Fobisk rubbning en
dc.subject Psykologi en
dc.subject Spruta en
dc.subject Tandvårdsrädsla en
dc.subject Ångest en
dc.title Stickrädsla hos vuxna - En litteraturstudie gällande reducering av stickrädsla hos vuxna patienter en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics