Förstår man inte så är det ju inte lönt. - Lärare om sitt arbete med läsförståelse och sakprosatexter

DSpace Repository

Förstår man inte så är det ju inte lönt. - Lärare om sitt arbete med läsförståelse och sakprosatexter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förstår man inte så är det ju inte lönt. - Lärare om sitt arbete med läsförståelse och sakprosatexter
Author Bengtsson, Anna
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken ställning sakprosan har i undervisningen när några lärare utvecklar elevers läsförståelse på låg- och mellanstadiet. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer med fem lärare i på låg- och mellanstadiet från fyra olika skolor. Materialet behandlas ur ett sociokulturellt perspektiv och utgår från rådande läsforskning och resultat i den internationella undersökningen PIRLS 2011. Resultatet visar att lärarna använder flera väl beprövade metoder och modeller för undervisning i läsförståelse, som till exempel genrepedagogik, vägledd läsning och strukturerade boksamtal. Lärarna är väl uppdaterade när det gäller läsutvecklande metoder och läsförståelse, medan lärarnas undervisning i läsförståelse utifrån sakprosatexter kan utvecklas vidare. Sakprosatexterna väljs i första hand utifrån sakinnehållet och läsbarheten hos dessa texter kommer i andra hand.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject boksamtal
faktatext
genrepedagogik
läsförståelse
läskunnighet
lässtrategi
sakprosa
vägledd läsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16906 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics