Hur ska vi stärka kvaliteten på APL inom Hantverksprogrammet/Frisör - utifrån handledarnas perspektiv

DSpace Repository

Hur ska vi stärka kvaliteten på APL inom Hantverksprogrammet/Frisör - utifrån handledarnas perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur ska vi stärka kvaliteten på APL inom Hantverksprogrammet/Frisör - utifrån handledarnas perspektiv
Author Zaric, Ljiljana
Date 2014
Swedish abstract
Skolinspektionens granskning av arbetsplatsförlagt lärande, APL, visar att denna inte alltid håller måttet. Syftet är att visa hur man kan stärka och utveckla APL inom Hantverksprogrammet/Frisör. Teoridelen visar hur viktigt detta är för elevernas utbildning. Undersökningen handlar om handledarnas syn på utbildningen och APL. Några av de frågeställningar som jag har är 1. Hur upplever handledarna APL och sitt uppdrag som handledare? 2. Vad vet handledarna om skolan styrdokument och bedömning via matriser? 3. Hur ser handledarna på skolans utbildning som helhet? Metoden jag valt för att samla in data är att intervjua fem erfarna handledare för att få veta deras erfarenheter och åsikter om APL och beskriva deras upplevelser om hur det är att ha elever och att vara handledare. Resultatet visar att handledarna upplever sitt uppdrag som positivt men arbetsamt, men också att de har för lite kännedom om eleverna och vad de ska lära sig. De tycker inte att eleverna är tillräckligt motiverade och mogna och att de inte är förberedda för yrkeslivet. Alla handledare tycker att bedömningsdokumenten är krångliga och borde förenklas och göras mer begripliga. Ingen hade gått handledarutbildning inför GY-11. Handledarna poängterar att det utbildas för många frisörer och att det inte finns plats för alla nyutbildade. De menar att det behövs ett närmare samarbete mellan skolan och frisörsalongerna men vet inte hur de ska få tid till det. I diskussionen tar jag upp att handledarnas förväntningar på vad eleverna ska kunna inte stämmer med vad de kan och hur vi ska kunna göra tydligare bedömningsdokument utifrån styrdokumenten. Ett problem är att handledarna är osäkra på vad skolan lär ut och litar till sitt eget yrkeskunnande. Det ger varken jämn kvalitet eller likvärdig bedömning. Sammanfattningsvis har jag kommit fram till tre saker: (1) Hand-ledarutbildningen behöver stärkas och genomföras regelbundet, (2) lärarna bör ha mer tid för APL och (3) styrdokumenten behöver förenklas och förtydligas så att handledarna förstår innehållet vilket leder till en likvärdig utbildning och bedömning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject APL
Arbetsförlagt lärande
Handledare
Kunskap
Kvalitet
Styrdokument
Yrkeskompetens
Yrkeskunnande
Handle http://hdl.handle.net/2043/16950 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics