Hur ska vi stärka kvaliteten på APL inom Hantverksprogrammet/Frisör - utifrån handledarnas perspektiv

DSpace Repository

Hur ska vi stärka kvaliteten på APL inom Hantverksprogrammet/Frisör - utifrån handledarnas perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Zaric, Ljiljana
dc.date.accessioned 2014-02-24T15:24:14Z
dc.date.available 2014-02-24T15:24:14Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/16950
dc.description Skolinspektionens granskning av arbetsplatsförlagt lärande, APL, visar att denna inte alltid håller måttet. Syftet är att visa hur man kan stärka och utveckla APL inom Hantverksprogrammet/Frisör. Teoridelen visar hur viktigt detta är för elevernas utbildning. Undersökningen handlar om handledarnas syn på utbildningen och APL. Några av de frågeställningar som jag har är 1. Hur upplever handledarna APL och sitt uppdrag som handledare? 2. Vad vet handledarna om skolan styrdokument och bedömning via matriser? 3. Hur ser handledarna på skolans utbildning som helhet? Metoden jag valt för att samla in data är att intervjua fem erfarna handledare för att få veta deras erfarenheter och åsikter om APL och beskriva deras upplevelser om hur det är att ha elever och att vara handledare. Resultatet visar att handledarna upplever sitt uppdrag som positivt men arbetsamt, men också att de har för lite kännedom om eleverna och vad de ska lära sig. De tycker inte att eleverna är tillräckligt motiverade och mogna och att de inte är förberedda för yrkeslivet. Alla handledare tycker att bedömningsdokumenten är krångliga och borde förenklas och göras mer begripliga. Ingen hade gått handledarutbildning inför GY-11. Handledarna poängterar att det utbildas för många frisörer och att det inte finns plats för alla nyutbildade. De menar att det behövs ett närmare samarbete mellan skolan och frisörsalongerna men vet inte hur de ska få tid till det. I diskussionen tar jag upp att handledarnas förväntningar på vad eleverna ska kunna inte stämmer med vad de kan och hur vi ska kunna göra tydligare bedömningsdokument utifrån styrdokumenten. Ett problem är att handledarna är osäkra på vad skolan lär ut och litar till sitt eget yrkeskunnande. Det ger varken jämn kvalitet eller likvärdig bedömning. Sammanfattningsvis har jag kommit fram till tre saker: (1) Hand-ledarutbildningen behöver stärkas och genomföras regelbundet, (2) lärarna bör ha mer tid för APL och (3) styrdokumenten behöver förenklas och förtydligas så att handledarna förstår innehållet vilket leder till en likvärdig utbildning och bedömning. en_US
dc.format.extent 32 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject APL sv_SE
dc.subject Arbetsförlagt lärande sv_SE
dc.subject Handledare sv_SE
dc.subject Kunskap sv_SE
dc.subject Kvalitet sv_SE
dc.subject Styrdokument sv_SE
dc.subject Yrkeskompetens sv_SE
dc.subject Yrkeskunnande sv_SE
dc.title Hur ska vi stärka kvaliteten på APL inom Hantverksprogrammet/Frisör - utifrån handledarnas perspektiv en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics