Undersökning om transportelevers inlärningsstilar

DSpace Repository

Undersökning om transportelevers inlärningsstilar

Details

Files for download
Icon
Examensarbete ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undersökning om transportelevers inlärningsstilar
Author Lindberg, Ricky
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med min undersökning är att försöka introducera och att arbeta med olika inlärningsstilar, utvärdera om eleverna blivit uppmärksammade på vilket sätt de lär sig bäst, det vill säga vilken/vilka som är deras starkaste preferens/er. Undersökningen genomfördes med gymnasielever i årskurs tre inriktningar Transport, vårterminen 2011. Via en stilenkät utsågs tio försökspersoner av eleverna. De fick genomföra en lektion, som utformats utifrån inlärningsstilar. Slutligen blev eleverna intervjuade. Man kan inte bara syfta på en inlärningsstil. Utan vissa elever har flera olika sätt att lära sig på, därför bör man anpassa sig efter deras förmågor. Alla dessa komponenter baserades mitt resultat på. Resultatet visade att eleverna kan bli uppmärksammade på vilket sätt de lär sig bäst, genom att arbeta med inlärningsstilar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inlärningstilar
transportelever
Handle http://hdl.handle.net/2043/16988 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics