Smarttelefon-sensorernas möjligheter - En studie om barometer-, GPS- och accelerometersensorer. The smartphone sensor possibilities - A case study featuring the barometer, GPS and accelerometer sensors

DSpace Repository

Smarttelefon-sensorernas möjligheter - En studie om barometer-, GPS- och accelerometersensorer. The smartphone sensor possibilities - A case study featuring the barometer, GPS and accelerometer sensors

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Smarttelefon-sensorernas möjligheter - En studie om barometer-, GPS- och accelerometersensorer. The smartphone sensor possibilities - A case study featuring the barometer, GPS and accelerometer sensors
Author Mylonas, Christos ; Đulić, Samir
Date 2014
English abstract
This report summarizes the results of a degree Bachelor of engineering in Computer Science conducted by two students at Malmo University. Work aim was to conduct a variety of experiments with accelerometer, barometer and GPS in a modern smartphone. A number of scenarios for a possible sensor use in applications formulated to guided experiments. Data is carefully documented and analyzed, with the intention to create a database of information for future studies. Analysis of the data includes the altitude determination in nature and in buildings using barometric sensor, geographic location using GPS, speed and acceleration during an elevator journey with the help of accelerometer. The report contains a comprehensive literature review on the use of sensors for indoorpositioning. From our analysis of the measurement data, we conclude that it is possible to calculate the altitude from barometric- information but good accuracy if there are optimum circumstances. GPS altitude from our measurements show faulty height by a large margin compared with the actual height and when it is compared with the calculated height of the barometer the barometric height is closer to the actual height. By performing a numerical integration of the accelerometer data, the results show that it is possible to calculate approximately how far you have traveled in meters in an elevator, however there are some things that must be taken into consideration.
Swedish abstract
Denna rapport sammanfattar resultat av ett examensarbete på en högskoleingenjörsutbildning som utfördes av två studenter på Malmö högskola. Arbetets syfte var att genomföra en mängd olika experiment med accelerometer, barometer och GPS i en modern smarttelefon. Ett antal scenarier för en tänkbar sensoranvändning i applikationer formulerades för att vägleda olika experiment. Experimentdata dokumenterades noggrant och analyserades med avsikten att skapa en databank med information för framtida studier. Analys av data inkluderar höjdbestämning i naturen och i byggnader med hjälp av barometersensor, geografisk position med hjälp av GPS, hastighet och acceleration under en hissfärd med hjälp av accelerometer. Rapporten innehåller en omfattande litteraturstudie om användning av sensorer vid inomhuspositionering. Från analys av mätdata, kom vi fram till slutsatsen att är möjligt att beräkna höjden från barometerdata med bra noggrannhet under optimala omständigheter. GPS höjden från mätningarna har stor felmarginal jämfört med den verkliga höjden samt när den jämförs med den beräknade höjden från barometern. Genom att utföra en numerisk integration på accelerometer-data kom vi fram till att det är möjligt att beräkna ungefär hur långt man har färdats med en hiss, dock att vissa detaljer måste tas i beaktning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 75
Language swe (iso)
Subject barometer sensor
Comma-separated value
CSV
Androsensor
accelerometer
Global Positioning System
RSS
Root Square Sum
GPS
SVM
Signal Vector Magnitude
PDR
Pedestrian Dead-Reckoning system
MEMS
Micro-electro-mechanical systems
LG Nexus 4
Android
höjdberäkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17044 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics