Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola : en strategi för hur bibliotekarier och forskare kan följas åt i forskningsprocessen

DSpace Repository

Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola : en strategi för hur bibliotekarier och forskare kan följas åt i forskningsprocessen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Conference other
Title Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola : en strategi för hur bibliotekarier och forskare kan följas åt i forskningsprocessen
Author Kjellberg, Sara ; Stjernberg, Helena ; Widmark, Jenny
Date 2014
Swedish abstract
Vår erfarenhet är att publicerande forskare vid många högskolor och universitet ofta upplever registrering och tillgängliggörande av forskningsresultat i öppna arkiv som en pålaga från ledningen och biblioteket, snarare än som en attraktiv möjlighet att sprida och dela resultat eller som en karriärfördel. Biblioteken på svenska lärosäten idag har som uppdrag att stödja lärosätets forskare när det gäller publiceringsfrågor av olika slag särskilt relaterat till open access. I många fall förekommer ett utbud av kurser och presentationer till fakulteter om exempelvis parallellpublicering, val av tidskrift för publicering och upphovsrätt. Vid Bibliotek och IT på Malmö högskola vill vi utveckla en modell för publiceringsstödet i samverkan med forskarna, där vi erbjuder rätt stöd vid rätt tillfälle utifrån forskarnas behov och önskemål. Vår idé är att i nära relation med forskarna skapa oss en bild av var i publiceringsprocessen stödet bör komma in och hur det kan utformas tydligare. På detta sätt förändras arbetssättet från en biblioteksbaserad måluppfyllelse till en forskarnära stödfunktion. Ett första steg är att på Mötesplats open access beskriva de aspekter vi hittills har identifierat utifrån våra erfarenheter och olika kompetenser i juridik, open access och forskningsprocessen för att skapa en modell för ett publiceringsstöd i samverkan mellan forskare och bibliotekarier. Vi vill att presentationen ska leda till samtal/idéutbyte med andra för att i nästa steg utföra en pilot i samarbete med en forskargrupp där vi ingår i hela publiceringsprocessen och kan utveckla formen tillsammans med forskarna.
Conference
Mötesplats Open Access 2014 (2014 : Växjö, Sweden)
Link http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/motesplats/20... (external link to publication)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Mötesplats Open Access 2014, Växjö 1-2 april 2014
Handle http://hdl.handle.net/2043/17056 Permalink to this page
Link http://www.kb.se/openaccess/Konferenser--seminarie... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics