Vad gjorde ni på fritids idag?

DSpace Repository

Vad gjorde ni på fritids idag?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad gjorde ni på fritids idag?
Author Nilsson, Timmy ; Stömne, Johan
Date 2014
Swedish abstract
Nilsson, Timmy & Stömne, Johan (2014). Vad gjorde ni på fritids idag? – en studie om barn lärande på fritidshem Malmö: Grundlärarutbildningen Malmö högskola. Syftet med denna studie är att kartlägga och belysa barns lärande på fritidshem. Studien har tagit utgångspunkt i frågeställningarna: Hur kan barns lärande på fritidshem ta sig uttryck? och Vad upplever barn att de lär sig på fritidshemmet? Det har inte forskats mycket kring fritidshemmet överhuvudtaget och därför finns det inte heller mycket kring just barns lärande på fritidshemmet. Vi har trots det lilla utbudet kunnat finna en del forskning som berör området och även lyckats urskilja en del begrepp och teorier som kom att spela en viktig roll för vår studie. Undersökningen som ligger till grund för vår studie har genomförts på två olika fritidshem där barnen som deltagit varit mellan 6-12 år. De metoder vi använt oss av har varit intervjuer och observationer. Resultatet från dessa metoder har dokumenterats genom anteckningar under, men framförallt direkt efter det att besöken utförts. Den empiri vi lyckats samla in har sedan analyserats med utgångspunkt i våra frågeställningar och med hjälp av den forskning och de teoretiska begrepp som vi har använt oss av. Genom observationer har vi kunnat komma fram till fyra olika slutsatser kring frågeställning 1: Hur kan barns lärande på fritidshem ta sig uttryck?. Dessa är Lek för lärande, Socialt och empatiskt lärande, Kroppsligt lärande och Formellt och informellt lärande. Intervjuerna med barnen ligger till grund för svaret på vår andra frågeställning: Vad upplever barn att de lär sig på fritidshemmet? Genom att ställa denna fråga till barnen på de två fritidshemmen kunde vi i efterhand se att tre utlåtanden återkom mer frekvent än andra. Dessa var Förberedelse för vuxenlivet, Man lär sig leka och Man lär sig vara en bra kompis. Slutresultatet visar att barn på fritidshemmet oftast lär sig i sociala situationer där de får samspela med sina kompisar och där eget intresse och motivation ligger till grund för deras handlingar. I dessa aktiviteter får kreativiteten och fantasin flöda fritt utan några som helst begränsningar och barnen är då helt uppslukade av det de håller på med. Det är i dessa situationer, där barnen mår som bäst, som de också är mest mottagliga för lärande. Nyckelord: Barns lärande, fritidshem, kreativitet, motivation, samspel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Barns lärande
Fritidshem
Kreativitet
Motivation
Samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/17093 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics