Upplevelsen av att vara närstående till en person med diagnosen cancer

DSpace Repository

Upplevelsen av att vara närstående till en person med diagnosen cancer

Details

Files for download
Icon
C uppsats Karlsson ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Upplevelsen av att vara närstående till en person med diagnosen cancer
Author Karlsson, Josefin ; Malm, Alexandra
Date 2014
English abstract
Background : Today it is estimated that one of three people get a cancer diagnosis during their lifetime. Cancer affects not only the individual but also the next of kin. The next of kin are considered to be the patient’s main support during the disease, and they need to be involved in the care. Aim : To illustrate the research about the experience of being next of kin to a person diagnosed with cancer. Method: A literature review based on ten qualitative studies. Results : Three themes were found from the data analysis. The next of kin experienced that their daily lives were changed with new roles and priorities. Feelings of anxiety, uncertainty and fear characterized the next of kin but at the same time, there was a hope about that the treatment would go well. The next of kin felt that they sometimes had needs to be free from the disease and they sought support from friends and family. To be involved in the care and get information was important so that the next of kin would get a sense of control and security. The results of the study shows that the next of kin’s life situations are changing and it is important for the nurse to be aware of their experiences.
Swedish abstract
Bakgrund : Idag uppskattas var tredje person få en cancerdiagnos under sin livstid. Cancer drabbar inte enbart den enskilda individen utan även de närstående. De närstående anses vara patienternas viktigaste stöd under sjukdomsprocessen och de har ett behov av att vara delaktiga i vården. Syfte : Att belysa forskning om upplevelsen av att vara närstående till en person med diagnosen cancer. Metod : En litteraturstudie baserad på tio kvalitativa studier. Resultat : Tre teman framkom vid dataanalysen. De närstående upplevde en förändrad vardag med nya roller och prioriteringar. Känslor som oro, osäkerhet och rädsla präglade de närstående men samtidigt fanns där ett hopp om att behandlingen skulle gå bra. De närstående upplevde att de ibland hade behov av att vara fria från sjukdomen och de sökte stöd hos vänner och familj. Att få vara delaktig i vården och få information var viktigt för att de närstående skulle få en känsla av kontroll och säkerhet. Resultatet i studien visar att de närståendes livssituation förändras och att det är viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om deras upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Cancer
next of kin
changed life situation
experiences
literature review
Handle http://hdl.handle.net/2043/17096 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics