Programteoretiskt lärande : hur kan programteori underlätta användning och lärande av utvärdering?

DSpace Repository

Programteoretiskt lärande : hur kan programteori underlätta användning och lärande av utvärdering?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Programteoretiskt lärande : hur kan programteori underlätta användning och lärande av utvärdering?
Author Fred, Mats
Editor Ahlstrand, Roland ; Muhonen, Tuija ; Petersson, Harry ; Scholten, Christina
Date 2013
Swedish abstract
Så gott som all offentlig verksamhet ska utvärderas, men vad leder allt detta utvärderande till? Denna artikel söker svar på detta genom att analysera EU-finansierade projekt och dess utvärderingspraktik med teorier om användning av utvärdering. Programteori föreslås som ett sätt att öka användningen av utvärdering och lärandet i de utvärderade organisationerna. Avslutningsvis förs en diskussion om framtida utvärderingspraktiker.
Publisher Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Series/Issue Arbetsliv : forskning och utvärdering;1
Language swe (iso)
Subject programteoretiskt lärande
utvärdering
lärande utvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17100 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics