"Det var inte för att jag är kvinna" : Kvinnors förnekande av könsdiskriminering

DSpace Repository

"Det var inte för att jag är kvinna" : Kvinnors förnekande av könsdiskriminering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title "Det var inte för att jag är kvinna" : Kvinnors förnekande av könsdiskriminering
Author Muhonen, Tuija ; Alm, Fayme
Editor Ahlstrand, Roland ; Muhonen, Tuija ; Petersson, Harry ; Scholten, Christina
Date 2014
Swedish abstract
Kvinnor i Sverige har fortfarande inte tillgång till maktpositioner i samma utsträckning som män. Dock finns det en tendens att kvinnor över lag förnekar att de personligen blir utsatta för diskriminering. Hur resonerar kvinnor som haft chefspositioner kring utsattheten för könsdiskriminering? Denna artikel bygger på en studie där kvinnliga chefer och specialister intervjuats om sin karriärutveckling och hur de reflekterar över eventuella upplevelser av könsdiskriminering. Analysen visar att förnekelse är den allmänna reaktionen bland de intervjuade kvinnorna, åtminstone initialt i intervjuerna. Flera av de intervjuade kvinnorna framhöll att om eller när diskriminering skett var det inte riktat mot dem som individer. Detta är i linje med tidigare studier, som visat att kvinnor erkänner att det finns könsdiskriminering på samhällsnivå, men förnekar att de själva blivit utsatta för negativ särbehandling på grund av kön. Bakomliggande orsaker till detta något paradoxala fenomen diskuteras i artikeln. Eftersom kvinnor i maktposition har möjlighet att påverka, är det angeläget att lyfta fram hur även de gör kön och därmed bidrar till reproducering av den manliga normen i samhället. Studien vill inte skuldbelägga utan bidra till förändring genom att öka medvetandet hos kvinnor i chefspositioner om förekomsten av könsdiskriminerade mönster.
Publisher Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Series/Issue Arbetsliv : forskning och utvärdering;1
Language swe (iso)
Subject könsdiskriminering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17101 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics