Förskolebarns inomhuslek ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Förskolebarns inomhuslek ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Förskolebarns (3-5 ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarns inomhuslek ur ett genusperspektiv
Author Malmberg, Maria
Date 2014
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om förskolebarns (3-5 år) lek inomhus ur ett genusperspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor och pojkar använder och leker i innemiljön på förskolan, samt vilket lekmaterial de väljer i sina lekar. Dessutom vill jag undersöka om det är några skillnader och likheter mellan flickors och pojkars lekar och val av lekmaterial. Därför har jag valt följande frågeställningar: Hur använder flickor och pojkar innemiljön på förskolan i sina lekar? Vilka typer av lekmaterial använder flickor respektive pojkar i sina lekar? I arbetet har jag använt mig av forskning om lekmiljö, lek, lekmaterial, flickors och pojkars lek och gemensam lek. Den metod jag valde var observationer vid sex olika tillfällen, när barnen lekte inomhus på förskolan. Undersökningsgruppen bestod av alla barnen på avdelningen, det vill säga 17 barn. Undersökningen visade att både pojkar och flickor oftast satt ner på golvet eller vid borden i sina lekar, vilket innebar att de mestadels rörde sig över små ytor och endast använde en liten del av rummet. Pojkarna och flickorna lekte för det mesta på olika sätt. Flickorna lekte mer relationslekar och pojkarna lekte mer konstruktionslekar och använde mer skapande material än vad flickorna gjorde. När pojkarna och flickorna lekte tillsammans var det oftast med könsneutrala leksaker, till exempel bondgårdsdjur.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject flickor
förskola
genus
innemiljö
lek
lekmaterial
pojkar
Handle http://hdl.handle.net/2043/17103 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics