Vänstervåg blir högervåg -En studie av riksdagsvalens slutdebatter 1976, 82, 91 och 94

DSpace Repository

Vänstervåg blir högervåg -En studie av riksdagsvalens slutdebatter 1976, 82, 91 och 94

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vänstervåg blir högervåg -En studie av riksdagsvalens slutdebatter 1976, 82, 91 och 94
Author Eriksson, Andreas
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med föreliggande undersökning är att utröna huruvida det skett en förskjutning av den ideologiska hegemonins ramar skönjbar i slutdebatterna inför riksdagsvalen 1976, 1982, 1991 samt 1994. Vidare sätts denna eventuella förskjutningen i relation till de ekonomiska kriser som Sverige genomled under 1970-talet och det tidiga 1990-talet. För att utröna skiftningar i den ideologiska hegemonin analyseras partiledarnas framträdande mot bakgrund av Ljunggrens definition av vad som utgör en ideologi. Jag fann att det skett en förändring i vad som ryms inom den ideologiska hegemonins ramar. Vikten av att framstå som regeringsdugliga har ökat och debatterna har även i viss mån avideologiserats. Vidare kan man även notera en inte obetydlig ideologisk förskjutning åt höger. Det är troligt att de ekonomiska kriserna under 1970- och 1990-talet inverkade på denna förskjutning av den ideologiska hegemonin.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Avideologisering
Ekonomiska kriser
Ideologi
Ideologisk hegemoni
Partiledardebatter
Överideologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/17110 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics