"Jag får ont i huvudet men det är deras framtid" En studie om möjligheter och begränsninga inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

DSpace Repository

"Jag får ont i huvudet men det är deras framtid" En studie om möjligheter och begränsninga inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag får ont i huvudet men det är deras framtid" En studie om möjligheter och begränsninga inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö
Author Winberg, Kenny ; Barievski, Bilal
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att titta på vilka lokaler som finns till förfogande på olika fritidshem i en sydsvensk stad som är integrerade i skolan, och se hur dessa används. Vi har även undersökt om miljöns utformning är anpassad för fritidshemsverksamheten, och berört vad det finns för möjligheter och begränsningar med fritidshemmens lokaler. Våra frågeställningar är: Vilka lokaler finns till förfogande för fritidshemsverksamheten och hur används dessa? Vad har fritidspedagoger för tankar om inomhusmiljön, meningsfull fritid, elevinflytande och samverkan med skolan? Vilka möjligheter och/eller begränsningar finns det för fritidshemslokaler? Vi har försökt att svara på våra frågor utifrån vår undersökning, relevanta teorier och forskning. Vår undersökning har vi gjort på fyra fritidshem i en sydsvensk stad där vi har använt oss av observation och intervju som metod. Vi formulerade våra intervjufrågor utifrån våra observationer och tidigare forskning. Slutresultatet visar de brister som finns inom fritidshemsverksamheten, till exempel att man som fritidspedagog är tvungen att kämpa för sin plats i skolan, en kamp mellan skola och fritidshem om hur lokalerna används och vem de tillhör. På grund av stora barngrupper och litet utrymme är fritidspedagoger tvungna att göra det bästa av situationen och ta till vara på alla tillgängliga utrymmen. Det finns även möjligheter, vilket en del av skolorna visar genom att via olika lösningar lyckas uppnå en god verksamhet med de lokaler de har tillgång till, även om lokalerna egentligen är för få eller för små i förhållande till antal barn som vistas i fritidshemsverksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Elevinflytande
Fritidshem
Lokal
Miljö
Samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/17124 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics