Börja på förskolan - En broschyr utifrån pedagogers syn på en god introdution

DSpace Repository

Börja på förskolan - En broschyr utifrån pedagogers syn på en god introdution

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Börja på förskolan - En broschyr utifrån pedagogers syn på en god introdution
Author Bettiger, Cecilia
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att utifrån pedagogers tankar om en god introduktion bygga en broschyr som visar föräldrar vad en introduktion på förskolan innebär. I bakgrunden har jag beskrivit introduktionens olika modeller, och vad styrdokumentet säger om introduktionen. Jag har fördjupat mig i litteratur som handlar om anknytning, identitetsskapande, förskolan som institution i samband med introduktionen, och förskolans material i förskolemiljön. Resultatet av undersökningen har blivit en broschyr som visar föräldrar vad innehållet i en introduktion kan vara.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject förskolan
introduktion
pedagog
föräldrar
broschyr
Handle http://hdl.handle.net/2043/17127 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics