Cameleonte - En helt vanlig superhjälte

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Cameleonte - En helt vanlig superhjälte
Author Lund, Jahna
Date 2014
Swedish abstract
Min projektredogörelse är baserad på hur man skapar en sagobok för barn med inslag av recept och musik, med hälsa och miljö som övergripande tema. Syftet med att göra en barnbok med detta tema är dels att låta barn upptäcka hälsosam mat och hållbar utveckling, tillsammans med en vuxen, men även för mig att sätta mig in i de estetiska och kunskapsmässiga processer som skapandet av boken kräver. Boken är främst tänkt som en tankeställare och inspirationskälla till barn och vuxna, men den kan även ligga till grund för läsutveckling i skolan och hemmet. Inför projektet har jag läst litteratur om hur barnböcker/sagor är uppbyggda, fakta om mat och hälsa samt en hel del barnböcker och sagor. Utifrån detta, tillsammans med en stor portion skapandelust har jag sammanställt denna bok. Efter en intensiv arbetsprocess blev resultatet en tryckt barnbok med färgrika kompletterande bilder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Barnbok
sagobok
KME
miljö
hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/17128 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics