Ett skapande rum på en förskola

Details

Files for download
Icon
Undersökning av rum ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett skapande rum på en förskola
Author Nikolaidis, Mira
Date 2014
Swedish abstract
Jag har stött på många olika skapande rum under min verksamhetsförlagda tid, men jag har inte riktigt förstått vilken stor betydelse rummen kan ha för verksamheten. Utifrån min nyfikenhet om hur ett skapande rum kan se ut och vad för material som är viktigt, har detta sedan blivit utgångspunkten för mitt examensarbete. Syftet med min undersökning är att jag ville veta mer hur ett skapande rum kunde se ut och vad det kan ha för betydelse för barns utveckling. Jag har dokumenterat rummen, för att sedan göra en jämförelse av rummens utseende och form. Jag har jämfört rummen med varandra och tittat närmare på utseende, form och undersökt vad rummet har för material. Jag har dokumenterat rum och på tre olika förskolor och intervjuat på en förskola i närliggande stad till Malmö. Jag använde den kvalitativa intervjun som metod då jag intervjuade två förskollärare och tre barn. Jag har sedan tolkat och analyserat mitt transkriberade empiri och mina dokumentationsbilder. Resultatet av mina intervjuer samt dokumentationen visar att rummen spelar stor roll för barnens skapande och utveckling. Rummets möbler och material ska vara anpassat till barnens nivå. Nordin-Hultman (2004) belyser med sin undersökning att i de engelska förskolorna finns knappast några höga hyllor, materialet är placerat i barnhöjd. Rummet och materialet ska även vara tillgängligt utan att en pedagog behöver delta. Mycket återvinningsmaterial, olika papper samt en mängd färger finns att välja mellan. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar också att miljön sänder ett budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten, därför ska den pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17129 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics