Forskningscirklar i praktiken : elevperspektiv på undervisning och lärande

DSpace Repository

Forskningscirklar i praktiken : elevperspektiv på undervisning och lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book
Title Forskningscirklar i praktiken : elevperspektiv på undervisning och lärande
Author Liljefors Persson, Bodil ; Persson, Sven
Date 2008
Swedish abstract
Boken är ett resultat av arbetet i och med en forskningscirkel med lärare från Augusten borgsskolan i Malmö.
Link http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c0... (external link to publication)
Publisher Malmö högskola, Individ och Samhälle
Malmö stad
Pages 55
Language swe (iso)
Subject forskningscirkel
elevperspektiv
undervisning
lärande
dator i läs- och skrivundervisning
matematik
konkret material
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17137 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics