Utbildningn inom kriminalvården

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utbildningn inom kriminalvården
Author Andersson, Leif
Date 2014
Swedish abstract
Svensk kriminalvård har över tiden succesivt gått från kroppsstraff till att innebära vård och anpassning till ett liv i frihet. I dagens kriminalvård definieras det av visionen ”bättre ut” (Kriminalvården 1). Förutsättningarna för ett liv utan kriminalitet och missbruk är starkt kopplade till möjligheten att erhålla ett arbete och en bostad efter verkställigheten. Enligt tidigare forskning så framgår det tydligt hur missbruk och ett kriminellt levnadssätt kan brytas med hjälp av en utbildning. En utbildning som kan påbörjas under verkställigheten för att ge den frihetsberövade ett verktyg som underlättar en återanpassning (BRÅ 2013). I denna rapport ligger tyngdpunkten på samtal och intervjuer samt en enkätundersökning avseende intagna som i nuläget verkställer ett straff samt nyligen blivit villkorligt frigivna (VF). Av rapporten framgår det att även de intagna inser vikten av en utbildning för att lyckas bryta med gamla levnadsmönster vilket även är slutsatsen i denna rapport. Regeringen har fastslagit att arbetslinjen skall vara ett centralt inslag inom kriminalvården och att ett samarbete med arbetsförmedlingen avseende arbetsmarknadsutbildningar skall förekomma (Regleringsbrev 2013).
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17139 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics