Högpresterande elever, Uppfattningar och utmaningar i matematik

DSpace Repository

Högpresterande elever, Uppfattningar och utmaningar i matematik

Details

Files for download
Icon
Högpresterande ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högpresterande elever, Uppfattningar och utmaningar i matematik
Author Al-Mashhadi, Mayami ; Al-Shakarji, Zeina
Date 2014
Swedish abstract
Denna studie belyser hur några lärare och elever i grundskolans senare år upplever arbetet med högpresterande elever i ämnet matematik. Vilket stöd och vilka utmaningar skolan ger till dessa elever för att de kan utvecklas och utmanas i sitt lärande. Vår undersökning grundar sig i tidigare forskning och litteratur i detta ämnesområde samt lärares och elevers perspektiv. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Resultaten visar att de utvalda fyra grundskolorna saknar både en gemensam och individuell strategi för att främja högpresterande elever i ämnet matematik. Ansvaret för att utveckla och utmana dessa elevers matematikkunskaper bygger på lärarens eget initiativ, men p.g.a. bristen på resurser i skolan har det automatiskt blivit elevens ansvar. Detta bidrar till att högpresterande elever tappar motivation och utmaningar för att utvecklas vidare i sitt lärande i ämnet matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject högpresterande
lärarkompetens
matematik
resurser
begåvade elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/17144 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics