Ramfaktorer, vägledningssamtal och elevers självinsikt - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledarens uppfattningar om hur de kan bidra till elevers val till gymnasiet

DSpace Repository

Ramfaktorer, vägledningssamtal och elevers självinsikt - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledarens uppfattningar om hur de kan bidra till elevers val till gymnasiet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ramfaktorer, vägledningssamtal och elevers självinsikt - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledarens uppfattningar om hur de kan bidra till elevers val till gymnasiet
Author Osmancevic, Adna ; Cerimagic, Agnesa
Date 2014
Swedish abstract
Studie- och yrkesvägledarens arbete i grundskolan påverkas av ramfaktorer som anställningens omfattning, antal elever per studie- och yrkesvägledare, teknisk utrustning och styrdokument som begränsar vägledningsinsatser. När ramfaktorer inte är anpassade för att ge utrymme för vägledningsprocesser blir vägledningsinsatserna kring gymnasievalet koncentrerade i årskurs nio. Vår studie syftar till att undersöka hur ramfaktorer påverkar studie- och yrkesvägledarens arbete i grundskolan och hur vägledningssamtal inför gymnasievalet utformas för att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val samt vad upplever eleverna som svårt i vägledningssamtal inför gymnasievalet. För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av kvalitativ metod och intervjuade sex studie- och yrkesvägledare från olika grundskolor. Resultatet visar att ramfaktorer inte är anpassade för att ge möjlighet till vägledning som ska stödja elevers gymnasieval. På grund av organisatoriska ramfaktorer som inkluderar anställningens omfattning och antalet elever studie- och yrkesvägledare ansvarar för i samband med vägledningsinsatser visar det sig att studie- och yrkesvägledare inte erbjuder vägledningssamtal förrän eleverna når årskurs nio. Resultatet visar även att vägledningssamtalens innehåll inför gymnasievalet bidrar till elevers val eftersom eleverna tillsammans med studie- och yrkesvägledaren diskuterar olika valmöjligheter. Svårigheter som elever visar i vägledningssamtalen är låg självkänsla och svårigheter med att hantera en stor mängd information kring olika valmöjligheter. Denna studie har tillfört ny kunskap om hur studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledningssamtal inför gymnasievalet för att bidra till elevers väl underbyggda val trots ramfaktorbegränsningar.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject ramfaktorer, vägledningssamtal, självinsikt, studie- och yrkesvägledning, gymnasieval, väl underbyggda val
Handle http://hdl.handle.net/2043/17167 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics