Läs- och skrivsvårigheter i skolans värld

DSpace Repository

Läs- och skrivsvårigheter i skolans värld

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivsvårigheter i skolans värld
Author Nordgren, Frida ; Palm, Hanna
Date 2014
Swedish abstract
Vår studie handlar om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i grundskolan och hur man som lärare upptäcker och arbetar med de elever som har svårigheter, vilket också har varit vårt syfte genom arbetets gång. Det finns ett intresse för dessa elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom det för dem innebär en stor problematik att dagligen handskas med detta – både i vardagliga situationer och i skolan. Eftersom dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är ett vanligt förekommande problem anser vi att vi, som blivande lärare behöver mer kunskap kring ämnet då vi med all säkerhet kommer att träffa på elever med dessa svårigheter, och när det händer vill vi kunna möta dessa elever med svårigheter på bästa möjliga vis. Vi har valt att bygga vår empiri på intervjuer med grundskolelärare, specialpedagog och speciallärare, där några intervjuer varit öga mot öga och en del via mail.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Läs- och skrivsvårigheter
Dyslexi
Hjälpmedel
Språklekar
Individanpassad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17178 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics