Från bok till text och multimedium

DSpace Repository

Från bok till text och multimedium

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Från bok till text och multimedium
Author Lagerström Carlsson, Oscar
Date 2012
English abstract
The main focus of this essay is an attempt to analyze the modern form of digital and digitized literature through media-theories and interviews with local actors from different parts of the literary production, mainly publishers. My thesis consists of two focus points; to give an overview of the new electronic literary landscape and how we, as both cultural consumers and -producers, can approach these new forms of digital, and digitized literature when the terms used to define them are as abstract as they are.
Swedish abstract
Den här uppsatsen är ett försök till att analysera ny digital och digitaliserad litteratur med hjälp utav medieteorier och intervjuer med lokala aktörer i det litterära produktionsfältet, först och främst förläggare. Jag har två mål med min avhandling: att ge en överblick över hur dagens digitala landskap ser ut och hur vi, både som kulturkonsumenter och -producenter kan förhålla oss till dessa nya medier när de är så pass abstrakta som de är idag.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject digital literature
digitization of literature
electronic literature
cybertext
hypertext
digital litteratur
litteraturens digitalisering
elektronisk litteratur
cybertextext
hypertext
Handle http://hdl.handle.net/2043/17181 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics