Ayurveda versus Biomedicine - Competition, Cooperation or Integration?

DSpace Repository

Ayurveda versus Biomedicine - Competition, Cooperation or Integration?

Details

Files for download
Icon
A field study in ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ayurveda versus Biomedicine - Competition, Cooperation or Integration?
Author Forsberg, Susann
Date 2013
English abstract
Non-communicable diseases [NCDs] are increasing in both developing and developed countries. Western medicine is not able to offer satisfying solutions and treatments for people suffering from NCDs. TM/CAM have shown promise of effectiveness in the prevention and treatment of NCDs and many people now turn to TM/CAM. Hence it is of great interest to investigate the possibilities of increased integration of TM/CAM in national health care systems. This study was carried out in Sri Lanka, with the aim to investigate the main forces promoting and obstructing cooperation and communication between practitioners of Ayurvedic, Western and traditional medicine, in order to see how this affects integration of the medical subsystems. The focus of this qualitative study was the “Outcome oriented, evidence informed Ayurvedic Community Health Promotion Program”; a collaboration project aiming to integrate Ayurveda and Western medicine in primary health care. Semi-structured interviews, participatory observation and document analysis were carried out during three months in Sri Lanka and the results were analysed using Paul Unschuld’s theory on structured competition, cooperation or integration. The results indicate that the overall coexistence of Ayurveda and Western medicine in Sri Lanka is structured competition, while the collaboration project is aiming for structured cooperation. The results further show that the Sri Lankan parallel political approach to integration can be argued to obstruct integration, while the regulation of Ayurvedic practitioners increases cooperation through professionalization. Education is a main influencing factor for cooperation; lack of CAM-knowledge in medical students obstructs cooperation while westernization of Ayurvedic doctors both promotes and obstructs cooperation and integration. Capacity building, research based on Ayurvedic fundamentals and keypersons with knowledge of both sectors are of importance for increased cooperation and integration to come about.
Swedish abstract
Kroniska sjukdomar ökar världen över, i både utvecklings- och industrialiserade länder. Mäniskor som lider av kroniska sjukdomar finner ofta den västerländska medicinen oförmögen att behandla deras sjukdommar, och vänder sig istället till traditionell, komplementär och alternativ medicin [TM/CAM]. TM/CAM har visat sig vara effektiv vid prevention och behandling av kroniska sjukdomar, varför det är av stort intresse att undersöka möjligheten för ökad integration av TM/CAM inom de nationella sjukvårdssystemen. Syftet med denna studie är att undersöka de krafter som främjar respektive förhindrar kommunikation och samarbete mellan utövare av ayurveda, västerländsk och traditionell medicin, samt att se hur detta påverkar integrationen av de medicinska subsystemen på Sri Lanka. Fokus för studien är ett specifikt samarbetsprojekt, “The outcome oriented, evidence informed community health promotion program”, vars mål är att integrera ayurveda och västerländsk medicin inom primärvården. En kvalitativ studie genomfördes under tre månader på Sri Lanka med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, deltagande observation samt analys av dokument. Paul Unschulds teori om strukturerad konkurrens, samarbete eller integration användes vid tolkningen av resultaten. Resultaten tyder på att den huvudsakliga formen för samexistens mellan ayurveda och västerländsk medicin på Sri Lanka är strukturerad konkurrens, medan samarbetsprojektet siktar mot att uppnå strukturerat samarbete. Det parallella politiska system som styr samexistenseen mellan ayurveda och västerländsk medicin tycks förhindra integration, medan en ökad professionalisering genom nationella regleringar skapar ökat samarbete och integration. Brist på kunskap om ayurveda bland medicinstudenter förhindrar samarbete. Samtidigt kan inflytandet från västerländsk medicin i den auyurvediska universitetsutbildningen till synes både främja och förhindra samarbete och integration. Genom att höja kompetensen omkring forskningsmetodik och hälsovårdsystem hos ayurvediska läkare kan samarbete främjas. Likaså är forskning utformad med hänsyn till ayurvediska grundprinciper samt närvaro av nyckelpersoner med kompetens inom både ayurveda och västerländsk medicin främjande faktorer för samarbete och integration.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 55
Language eng (iso)
Subject Biomedicine
Tradtitional medicine
Complementary and alternative medicine
TM/CAM
Ayurveda
Plural health care systems
Sri Lanka
Medical anthropology
Integration
Public health
Handle http://hdl.handle.net/2043/17187 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics