Evaluation of two fixation methods after mandibulotomy for oropharyngeal tumor removal - A retrospective study

DSpace Repository

Evaluation of two fixation methods after mandibulotomy for oropharyngeal tumor removal - A retrospective study

Details

Files for download
Icon
Abstrakt
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Evaluation of two fixation methods after mandibulotomy for oropharyngeal tumor removal - A retrospective study
Author Fransson, Philip ; Campbell, Vanessa
Date 2014
English abstract
Background. Mandibulotomy is frequently used to gain access at resection of tumours in the oropharyngeal space. Severe complications have been reported in the literature related to the surgical technique, radiation and nutritional deficiency of the mandibular body. Objective. The purpose of this study is to investigate if preserving the periosteum, while performing a mandibulotomy, leads to fewer patients with complications related to the mandibulotomy. Method. Patients undergoing mandibulotomy between 2003 and 2012 at Skåne University Hospital were reviewed retrospectively. Thirty six patients were included, 18 in the supraperiosteal group (locking plates) and 18 patients in the subperiosteal group (non-locking plates). Clinical follow up was 12 months and radiographic follow up was 10 to 17 months post-surgery. Complications were divided into minor; abscess, fistula, gingival necrosis and major; osteoradionecrosis, bone and plate exposure, non-union and micro vascular flap infection. Results. The summation of patients with complications during the 12 months follow up was 14 (38 %). The subperiosteal group was represented in 9 cases and the supraperiosteal group in 5. The total number of patients with complications persisting at 12 months after the operation were 9 (25 %), with only one patient represented in the supraperiosteal group. Conclusion. Fewer patients, undergoing mandibulotomy with the supra- compared to the subperiosteal placement of the osteosynthetic plates, showed persisting complications at one year postoperatively (p <0.05). It seems to be preferable to use a supraperiosteal fixation method when placing the osteosynthetic plates after a mandibulotomy in irradiated patients.
Swedish abstract
Bakgrund. Vid tumörresektion i de orofaryngeala vävnaderna, utförs mandibulotomi för att skapa åtkomst och möjliggöra kirurgiskt avlägsnande. Allvarliga komplikationer har rapporterats i litteraturen och bidragande orsaker är den kirurgiska tekniken, strålningsterapin samt en inskränkt näringstillförsel till mandibelkroppen. Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka om bevarande av periost vid utförande av mandibulotomi, leder till färre patienter med komplikationer relaterade till mandibulotomin.. Metod. Patienter som genomgick mandibulotomi mellan 2003-2012 vid Skånes Universitetssjukhus granskades retrospektivt. Trettiosex patienter inkluderades fördelade på 18 i en supraperiostal- (locking plates) och 18 i en subperiostal grupp (non-locking plates). Den kliniska uppföljningen var 12 månader och den röntgenologiska varierade mellan 10 till 17 månader efter mandibulotomin. Komplikationerna delades in i mindre allvarliga; abscess, fistel och gingival nekros samt mer allvarliga; osteoradionekros, ben- och plattblotta, non-union och mikrovaskulärlambåinfektion. Resultat. Antalet patienter med komplikationer under 12 månaders uppföljning var 14 (38,9 %). Subperiostala gruppen hade en incidens på 9 fall medan den supraperiostala hade en incidens på 5. Antalet patienter som uppvisade komplikationer vid 12 månaders uppföljning var 9 (25 %), med endast en patient representerad i den supraperiostala gruppen. Slutsats. Enligt denna retrospektiva studie har patienter, som genomgått mandibulotomi med supraperiostal placering av osteosyntesplattorna, färre persisterande komplikationer av allvarlig grad efter ett år, jämfört med en subperiostal placering. Det förefaller därför fördelaktigt att använda supraperiostal placeringsteknik, när man applicerar osteosyntesplattor efter mandibulotomi på strålade patienter.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Bone plates
Jaw Fixation Techniques
Mandibular Osteotomy
Oropharyngeal Neoplasms
Periosteum
Postoperative Complications
Handle http://hdl.handle.net/2043/17190 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics