Hjälpa eller inte hjälpa…? - En undersökning av arbetssökandes åsikter om externa jobbcoachers verksamhet i Arbetsförmedlingens tjänst

DSpace Repository

Hjälpa eller inte hjälpa…? - En undersökning av arbetssökandes åsikter om externa jobbcoachers verksamhet i Arbetsförmedlingens tjänst

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hjälpa eller inte hjälpa…? - En undersökning av arbetssökandes åsikter om externa jobbcoachers verksamhet i Arbetsförmedlingens tjänst
Author Axelsson, Anders ; Kozintsenko, Viktoria
Date 2013
Swedish abstract
I denna uppsats har vi valt att närmre studera de arbetssökandes åsikter om den externa jobbcoachningsverksamhet som de deltagit i genom Arbetsförmedlingen. Eftersom jobbcoachningsverksamheten har varit tämligen omdebatterad sedan dess uppkomst, så borde det finnas ett utvärderingsbehov. Därför ansåg vi att det vore lämpligt att låta de arbetssökande själva få framföra sina åsikter om den jobbcoachningsverksamhet som de deltagit i. Det vi, bland annat, ville få reda på var: Vilka resultat har jobbcoachningen gett för de arbetssökande och hur skulle verksamheten kunna utvecklas till det bättre? Vi använde oss av en kvantitativ metod, i form av en enkätundersökning, för att inhämta de arbetssökandes åsikter. De viktigaste resultaten vi kom fram till var att: Jobbcoacherna har en god och uppskattad förmåga i att ta väl hand om och coacha de arbetssökande, i bland annat utformandet av deras CV och personliga brev. Däremot har verksamheten inte lyckats med att leda de arbetssökande till anställningar i någon vidare utsträckning. Upprättande av kontakter mellan arbetsgivare och arbetssökande är det tydligaste förslaget som anges för att jobbcoachningen skulle kunna bli effektivare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Arbetsförmedlingen
Arbetslöshet
Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetssökande
Jobbcoachning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17196 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics