SJUKSKÖTERSKOR OCH SJUKSKÖTERSKESTUDERANDE I VÅRDEN AV HEPATIT B OCH C PATIENTER

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKOR OCH SJUKSKÖTERSKESTUDERANDE I VÅRDEN AV HEPATIT B OCH C PATIENTER

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖTERSKOR OCH SJUKSKÖTERSKESTUDERANDE I VÅRDEN AV HEPATIT B OCH C PATIENTER
Author Christoffersen, Anna ; Borglund, Jenny
Date 2014
English abstract
Background: HBV and HCV belong to the group of blood-borne infections, and are a global health problem. According to Smittskyddslagen they are both classified as diseases generally known to be dangerous to the public. There are also clinical guidelines and instructions regarding the care of these patients. Working as a nurse poses a risk of contracting blood-borne viruses in the care of infected patients. People with chronic diseases are sometimes exposed to stigmatization, in the form of prejudices and negative approaches. People infected with HBV and HCV are two groups of patients who may experience this. Aim: The aim of this study is to investigate whether knowledge and attitudes are affecting nurses and nursing students in the care of HBV and HCV patients. Method: A literature review where ten quantitative scientific articles were selected, reviewed, analyzed and summarized. Results: In some of the articles a strong correlation between knowledge and attitudes appeared. That is, the more the knowledgeable they were, the more positive attitudes they showed. The desire to treat patients could be differentiated, depending on how the patients had contracted the infection. Several nurses and nursing students thought it was necessary to use extra infection control, for example double gloves, when caring for these patients.
Swedish abstract
Bakgrund: HBV och HCV tillhör gruppen blodburna smittor, och är ett världshälsoproblem. Enligt smittskyddslagen klassas de som allmänfarliga sjukdomar, och det finns även kliniska riktlinjer och förhållningsregler gällande omvårdnad av dessa patienter. Att arbeta som sjuksköterska utgör en risk för att smittas av bland annat blodburna virus i vården av infekterade patienter. Vid kroniska sjukdomar förekommer ofta stigmatisering, i form av fördomar och negativt bemötande. Personer smittade med HBV och HCV är två patientgrupper som kan råka ut för detta. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om kunskaper och attityder påverkar sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande i vården av HBV- och HCV-patienter. Metod: En litteraturstudie där tio kvantitativa vetenskapliga artiklar valdes ut och därefter granskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: I några av artiklarna syntes ett starkt samband mellan kunskap och attityder. Det vill säga, desto mer kunskap de hade, desto positivare attityd visades. Viljan att behandla patienter skiljdes åt beroende på hur de hade smittats med infektionen. Även trodde sig många behöva extra infektionsskydd vid omvårdnad av dessa patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
Kunskaper
Hepatit B
Hepatit C
Sjuksköterskor
Sjuksköterskestudenter
Handle http://hdl.handle.net/2043/17200 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics