Forskning om och tillämpning av formativ bedömning för lärande

DSpace Repository

Forskning om och tillämpning av formativ bedömning för lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Forskning om och tillämpning av formativ bedömning för lärande
Author Amhag, Lisbeth
Editor Småberg, Thomas ; Eklöf, Anders
Date 2013
Swedish abstract
I min forskning mellan åren 2007-2012 (Amhag & Jakobsson, 2009, Amhag, 2010, 2011, 2012, 2013) har jag intresserat mig för hur högskolestudenters skriftliga meningsutbyten och feedbackprocesser i den nätbaserade plattformen, It´s learning, understödjer ett formativt och meningsfullt lärande. Jag har närmare undersökt i vilken omfattning studenter ger och får kamratrespons på olika kursuppgifter samt på vilket sätt de ger och tar till sig andras återkoppling samt självvärderar sitt lärande. Andra frågor jag ställde var om studenterna blir mer medvetna granskare när de läser in sina egna erfarenheter och intentioner i andras arbeten? En ytterligare fråga var om kamratrespons är ett mellansteg till självvärdering?
Link http://www.tankesmedjan.nu... (external link to publication)
Publisher Tankesmedjan
Host/Issue Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg : att synliggöra det synliga lärandet;
Series/Issue Rapporter från Tankesmedjan;7
ISSN 1654-4749
Pages 52-65
Language swe (iso)
Subject bedömning
feedback
formativ bedömning
självvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17202 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...17202 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics