Bindningsstyrkan mellan glaskeram och ett laboratorieframställt stansmaterial. En in-vitro pilotstudie.

DSpace Repository

Bindningsstyrkan mellan glaskeram och ett laboratorieframställt stansmaterial. En in-vitro pilotstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Bindningsstyrkan mellan glaskeram och ett laboratorieframställt stansmaterial. En in-vitro pilotstudie.
Author Dalai, Sara ; Hadzovic, Sanja
Date 2014
English abstract
Introduction and aim. The use of the adhesive cementation of ceramic materials has increased in recent years. This has led to an increased interest to be able to compare results from different studies. To be able to do this, more international standards in research is needed. The aim of this study was to compare the adhesive bond strength between a laboratory prepared material containing epoxy resin and silica flour (Sipoxy) with enamel and dentin. This to determine whether Sipoxy can function as a standardized replacement instead of teeth for abutment in in vitro studies of bond strength of dental ceramics. Material & Method. 12 laboratory prepared Sipoxy blocks were manufactured and 12 extracted teeth were embedded in epoxy resin blocks. 24 IPS Empress ceramic cylinders with an area of 28mm2 were bonded to 12 enamel surfaces and 12 Siipoxy surfaces with the corresponding area. All specimens were subjected to artificial aging and they underwent a shear bond strength test. The 12 embedded teeth were thereafter ground so that an area of 28mm2 dentine surface was found and the speciments thereafter went through the same procedure as the other 24 specimens. Data were analyzed using a one-way ANOVA test Results. There was no statistically significant difference (p>0,05) in bond strength between the three groups; Sipoxy, enamel and dentin . Conclusion. Despite the limitation in an in vitro study Sipoxy can conceivably replae teeth in future studies evaluating bonded ceramic restaurations. It requires more studies to corroborate that conclusion.
Swedish abstract
Introduktion/Syfte. Intresset för och användandet av adhesiv cementering av keramiska material har ökat under de senaste åren. Detta har lett till ett ökat intresse att kunna jämföra olika studiers resultat med varandra och därmed har även intresset för att utveckla internationella standarder inom forskning ökat. Syftet med denna studie var att jämföra den adhesiva bindningsstyrkan mellan ett laboratorieframställt material innehållande kvartsmjölsförstärkt epoxyresin (Sipoxy), med emalj och dentin. Detta för att avgöra om Sipoxy kan användas som en standardiserad ersättning istället för tänder i in vitro studier som utvärderar bondade keramiska rekonstruktioner. Material & metod. 12st laboratorieframställda Sipoxy-block tillverkades och 12st extraherade tänder bäddades in i epoxy-block. Samtliga tänder planslipades så att en yta på 28mm2 emalj skapades. 24st IPS Empress puckar med motsvarande area bondades till de 24 blocken. Samtliga provkroppar utsattes för artificiell åldrig och genomgick sedan ett skjuvtest. De 12 inbäddade tänderna slipades därefter så att en 28mm2 stor dentinyta togs fram och genomgick därefter samma procedur som de andra 24 provkropparna. Erhållen data analyserades med en ensidig variansanalys (One-way ANOVA). Resultat. Man fann ingen signifikant skillnad (p > 0,05) i bindningsstyrka mellan en glaskeram och något av de tre modellmaterialen; Sipoxy, emalj och dentin. Slutsats. Trots begränsningen vid en in vitro studie kan Sipoxy tänkas kunna ersätta tandmaterial i liknande studier. Det krävs dock fler studier för att säkerhetsställa denna slutsats
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Bond strength
dental ceramics
In-vitro study
resin cement
shear bond strength test
Handle http://hdl.handle.net/2043/17203 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics