Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö

DSpace Repository

Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book
Title Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö
Editor Listerborn, Carina ; Grundström, Karin ; Claesson, Ragnhild ; Delshammar, Tim ; Johansson, Magnus ; Parker, Peter
Date 2014
Swedish abstract
Denna antologi är ett resultat av ett gemensamt arbete mellan forskare och tjänstemän för att diskutera möjligheterna och formerna för det praktiska arbetet kring hållbar stadsutveckling. År 2010 utlystes medel inom programmet Samordnad stadsutveckling - en förutsättning för hållbarhet, vilket har finansierat forskningsprojektet Omvandling av fragmenterade städer. En studie av att integrera hållbarhetsmål genom urbana rörelsestråk, med finansiering från FORMAS och RAÄ för att under tre år fördjupa sig i hållbar stadsutveckling och inte minst kring sociala utmaningar. I fokus för projektet är Malmö stads satsning på att knyta ihop de östra och västra delarna av Malmö genom förstärkandet av ett stråk. Antologin presenterar både konkreta resultat av dessa satsningar, och reflektioner kring de processer som initierades. http://www.mah.se/Forskning/omforskning/Organisation/Profiler/Forskningsprofil-Urbana-studier/Funktioner-och-tjanster/Skriftserie---MAPIUS/
Publisher Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Series/Issue MAPIUS;16
ISBN 978-91-981058-7-2
978-91-981058-6-5
Pages 136
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17223 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...17223 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics