Estetik mellan raderna – En diskursanalytisk studie av estetik, lärande och kunskap

DSpace Repository

Estetik mellan raderna – En diskursanalytisk studie av estetik, lärande och kunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Estetik mellan raderna – En diskursanalytisk studie av estetik, lärande och kunskap
Author Díaz, Carolina ; Rundberg Streuli, Denise
Date 2013
Swedish abstract
Under höstterminen 2013 följde vi ett projekt mellan en kulturskola och en grundskola, vilka vi i texten helt enkelt kommer att kalla Kulturskolan och Grundskolan. Projektet var ett led i ett utvecklingsarbete som pågick på Kulturskolan, och gick ut på att en av Kulturskolans dramapedagoger skulle arbeta med klass 4B på Grundskolan, inför redovisningar som eleverna skulle hålla senare under terminen, inom ämnet NO. Parallellt med detta hade klass 4A samma uppgift i NO, men inget samarbete med Kulturskolans dramapedagog. Klassernas redovisningar skulle sedan jämföras. Vi följde detta ovan nämnda arbete och har genom intervjuer med elever, enkäter med pedagoger samt observationer av lektionspass, samlat in material som sedan legat till grund för en diskursanalytisk studie av begreppen estetik, lärande och kunskap. Vi ville titta på vilka diskurser som fanns inom de två olika institutionerna, samt vilken eller vilka diskurser som konstruerades i samarbetet dem emellan. I slutskedet av vårt arbete kunde vi se att pedagogerna överlag hade en mer samlad diskurs, medan eleverna lånade in diskursiva objekt från en mängd olika och ibland motsägelsefulla diskurser. Vi kunde också urskilja att diskursen i samarbetet till stor del dominerades av den rådande diskursen på Grundskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject diskurs
diskursanalys
divergent
estetik
estetiska uttrycksformer
konvergent
kunskap
lärande
radikal estetik

Handle http://hdl.handle.net/2043/17225 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics