”Han havde arbejdet for en gruppe terrorister” : Om växten kat som islamiseringsagent och yttre/inre hot i Danmark och Sverige

DSpace Repository

”Han havde arbejdet for en gruppe terrorister” : Om växten kat som islamiseringsagent och yttre/inre hot i Danmark och Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title ”Han havde arbejdet for en gruppe terrorister” : Om växten kat som islamiseringsagent och yttre/inre hot i Danmark och Sverige
Author Nordgren, Johan
Date 2014
Swedish abstract
I denna artikel analyseras diskursen om växtdrogen kat i Danmark och Sverige. Det empiriska materialet består av artiklar i svensk och dansk dagspress. Det samlade intrycket är att den narkotikaklassade växten kat framhålls som ett stort hot mot säkerheten i de två länderna, framförallt när handeln och smugglingen kopplas till islamistisk terrorism. På så sätt sker en tydlig demonisering av kat och växten framstår som en synnerligen ”god fiende”, det vill säga den yttre fiende som hela samhället kan enas emot (Christie & Bruun 1985). Här är det alltså inte bara tal om narkotikan som farlig och samhällsförstörande, det handlar också om konstruktioner av en ”etnifierad” och ”exotifierad” drog vars flöde över nationalstatliga gränser sammanstrålar till ett exceptionellt hot – islamistisk terrorism understödd av organiserad narkotikabrottslighet med globala tentakler.
Link http://cors.prodwebb.lu.se/sites/cors.prodwebb.lu.... (external link to publication)
Publisher Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet
Host/Issue Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;3
ISSN 2001-4961
Language swe (iso)
Subject Det gränslösa Europa
Kat
Smuggling
Narkotika
Tull
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17246 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics