Tre olika yrkesgruppers syn på barn i behov av särskilt stöd. En intervjustudie med grundskollärare, resurspedagoger och specialpedagoger.

DSpace Repository

Tre olika yrkesgruppers syn på barn i behov av särskilt stöd. En intervjustudie med grundskollärare, resurspedagoger och specialpedagoger.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tre olika yrkesgruppers syn på barn i behov av särskilt stöd. En intervjustudie med grundskollärare, resurspedagoger och specialpedagoger.
Author Olin, Åsa
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att belysa hur svårt det är att definiera barn i behov av särskilt stöd samt vilka insatser som behövs för dessa barn både när det gäller relevant forskning och min intervjustudie. Jag ville även undersöka om synen på dessa barn skiljer sig mellan grundskollärare, resurspedagoger och specialpedagoger. Jag valde att genomföra min undersökning genom intervjuer. Alla tre yrkesgrupper fick intervjufrågorna innan intervjuerna för att ha tid på sig att tänka igenom vad de tänkte runt mina frågeställningar. Intervjuerna genomfördes sedan enskilt för att respondenterna inte skulle kunna påverka varandra. Resultatet av mitt arbete visar på att det är komplext att kunna definiera barn i behov av särskilt stöd då detta inte är en homogen grupp. Vad man däremot kan säga är att alla dessa barn är i behov av stöd under någon period av sin skoltid eller i olika miljöer de befinner sig i under skoldagen. Vilket stöd de behöver varierar lika mycket som orsakerna till att de behöver stöd. En aspekt som genomsyrar arbetet med dessa barn är att ekonomin oftare får styra än barnens behov. En del av mina respondenter menar också att en annan viktig aspekt som det råder stor brist på är tid. En tredje aspekt är brist på utbildning hos den personal som ofta arbetar närmst dessa barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject barn
behov
förmågor
kunskaper
pedagoger
resurser
stöd
särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/17250 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics