Stora idéer för undervisning av organisk kemi

DSpace Repository

Stora idéer för undervisning av organisk kemi

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stora idéer för undervisning av organisk kemi
Author Alderin, Lisa
Date 2014
Swedish abstract
Elever i gymnasieskolan visar svårigheter att skapa sig äkta förståelse för ämnet kemi. Detta kan bero på en omfattande mängd material men också att kemiämnet traditionellt är uppdelat i separata kategorier. Elever uppvisar inte förmåga att se helheten och kopplingen mellan dessa delar. Arbetet diskuterar möjligheten för ämnesläraren att utgå från så kallade ”stora idéer” och sedan avancera innehållet enligt en bestämd ordning. Detta kan vara ett sätt att skapa helhetsbild, bättre överblick och därigenom djupare förståelse av kemin som ämne. Genom lärarintervjuer undersöks olika lärares syn på organisk kemi i undervisningen och om specifika moment finns inom kursen kemi 1 där fler exempel på den organiska kemins grunder kan introduceras för gymnasieelever. Stora idéer som sammanfattar gymnasiekemins grundkurs (kemi1) samt organisk kemi (del av kemi 2) presenteras i arbetet. Dessutom föreslås fyra olika moment i kemi 1 där fler exempel på grunder i organisk kemi kan tas upp för att förbereda elever för organisk kemi utan att betunga kunskapsområdet med mer teori.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject kemididaktik
organisk kemi
big ideas
Handle http://hdl.handle.net/2043/17264 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics