Den fysiska miljöns betydelse för barns lek i förskolan

DSpace Repository

Den fysiska miljöns betydelse för barns lek i förskolan

Details

Files for download
Icon
Student essays
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fysiska miljöns betydelse för barns lek i förskolan
Author Nilsson, Zoi Kiriaki ; Carlsson, Linda
Date 2014
Swedish abstract
Studiens syfte är att få en större förståelse för vilken betydelse miljön har för barns lek. Studi-en bygger på observationer från två avdelningar på två skilda förskolor. Vad kännetecknar barns lekmiljö på två skilda förskolor? Vilken lek kommer till uttryck i de skilda miljöerna? Vilka förutsättningar ger de skilda miljöerna för barns lek? För att få svar på studiens frågor används observationer som metod. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt och tar utgångspunkt i barns livsvärld. Resultat och slutsatser visar att miljön på avdelningarna har betydelse för barns lek, men att även materialets placering och användningsområde ger olika förutsättningar för lek. Vidare har studien visat att yttre faktorer så som verksamhetens struktur, förskollärarnas förhållningssätt, samt barngruppens sammansättning har betydelse för vilka förutsättningar leken får i förskolan. I vår blivande roll som förskollärare vill vi ta med oss vikten av att utifrån observationer, forskning och barnens intresse och behov reflektera och skapa diskussion kring val av material och utformning av miljö för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lek.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Förskola
Lek
Mikjö
Handle http://hdl.handle.net/2043/17267 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics