Stöd för forskningsbaserad kemiundervisning

DSpace Repository

Stöd för forskningsbaserad kemiundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, book review
Title Stöd för forskningsbaserad kemiundervisning
Author Sjöström, Jesper
Date 2014
Swedish abstract
Recension av boken "Teaching Chemistry – A Studybook: A Practical Guide and Textbook for Student Teachers, Teacher Trainees and Teachers" av Ingo Eilks och Avi Hofstein (red.), 2013, Sense Publishers: Rotterdam. Boken Teaching Chemistry – A Studybook är en modern bok i kemididaktik, som på ett brett sätt applicerar den senaste forskningen inom Science Education-fältet på kemin. Kemididaktikprofessorerna Ingo Eilks och Avi Hofstein är redaktörer och totalt är det cirka 30 författare bakom bokens elva kapitel. Boken fokuserar på lärande för förståelse i meningsskapande sammanhang. Det innebär t.ex. elevaktiva arbetssätt, språkperspektiv, medvetenhet om heterogena klassrum, att utgå från elevernas intressen och att grunda kemiundervisningen på kunskap om vanliga elevföreställningar. Boken behandlar också kemisk allmänbildning, bedömning, olika typer av kemiska modeller, informellt lärande och kemilärarfortbildning. Varje kapitel består dels av en översikt över forskningsläget, dels en praktiskt inriktad del. De innehåller också tips på vidare läsning och länkar till användbara nätresurser.
Link http://ebook.mentorcommunications.se/KVB_nr_4_2014... (external link to publication)
Publisher Mentor Communications
Host/Issue Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift;4
ISSN 1653-5596
Pages 25-26
Language swe (iso)
Subject Kemididaktik
Kemiundervisning
Kemilärande
Kemi för alla
Forskningsbaserad undervisning
Naturvetenskapernas didaktik
Kemilärarutbildning
Johnstones triangel
Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/17269 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics