Manliga svensklärare - Förväntningar, kön och motstånd

DSpace Repository

Manliga svensklärare - Förväntningar, kön och motstånd

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Manliga svensklärare - Förväntningar, kön och motstånd
Author Axelsson, Ida
Date 2014
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur manliga svensklärare gör och ogör kön i sin yrkesroll genom att antingen göra motstånd mot, eller anpassa sig efter rådande könsnormer och förväntningar. Syftet är också att bidra med ökad kunskap om hur manliga svensklärare förhåller sig till att vara i minoritet och om varför de valt svenskläraryrket. Uppsatsen bygger på sex intervjuer med nyblivna svensklärare och för att kunna förstå och analysera materialet har jag använt mig av tidigare forskning om män i kvinnodominerade yrken, genusteori, maskulinitetsteori och organisationsteori. I undersökningen framkommer det att männen inte uppfattar sitt yrkesval som könsöverskridande. Lärarna ogör kön genom att tona ned könsskillnaderna och ta avstånd från den hegemoniska maskuliniteten. I motsats till vad tidigare forskning om män i kvinnoyrken visat så upplever inte de manliga svensklärarna att deras maskulinitet har hotats av deras minoritetsposition i yrket eller att de i egenskap av sitt kön förväntas bidra med något som inte kvinnor kan ge.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject kön
svensklärare
maskulinitet
genusteori
undoing gender
ogöra kön
performativt kön
lärarutbildning
organisationsteori
svenskämnet
gymnasieskolan
manliga lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/17273 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics