Specialpedagogers syn och påverkan på skolutvecklingsfrämjande arbete i förskolan

DSpace Repository

Specialpedagogers syn och påverkan på skolutvecklingsfrämjande arbete i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogers syn och påverkan på skolutvecklingsfrämjande arbete i förskolan
Author Bengtsson, Cecilia ; Bolinder, Eva-Marie
Date 2014
English abstract
We have interviewed eight specialeducators because we were interested in their vision of and impact on preschools development. The aim of this study is to contribute to an increased usage of the specialeducators compentence and extand the use of it in school development.
Swedish abstract
Undersökningen utgår från åtta specialpedagoger som arbetar inom förskoleverksamhet i olika kommuner. Vi har med hjälp av intervjuer undersökt deras syn på och möjligheter att arbeta utvecklingsfrämjande på förskolorna. Genom detta arbete vill vi kunna bidra med kunskap om den specialpedagogiska kompetensen och utvidga användningen av den i skolutvecklinsfrågor i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject förskola
skolutveckling
specialpedagogens uppdrag
systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/17274 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics