Lyssnandets betydelse för muntligheten : en introduktion till konsten att lyssna

DSpace Repository

Lyssnandets betydelse för muntligheten : en introduktion till konsten att lyssna

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Lyssnandets betydelse för muntligheten : en introduktion till konsten att lyssna
Author Adelmann, Kent
Editor Palmér, Anne ; Fast, Carina
Date 2009
Swedish abstract
Av skolans styrdokument framgår det att tala och lyssna, läsa och skriva är centrala moment i elevernas språkutvecklande arbete. Och säkert kan både elever och lärare ge goda exempel på hur de målmedvetet använder och utvecklar förmågan att just tala, läsa och skriva. Däremot har de förmodligen svårare att förklara hur det konkreta arbetet kring aspekten Lyssna ser ut. Som stöd för dagens grundskollärare i svenska finns nämligen ingen tradition, ingen forskning, ingen litteratur, ingen begreppsapparat och inga kursplanemål eller betygskriterier för lyssundervisning och lyssutveckling. Dagens svensklärare har helt enkelt inte relevanta ämneskunskaper i hela ämnet Svenska, eftersom de saknar en adekvat utbildning för lyssaspekten. Först när vi betraktar ämnesaspekten Lyssna som en receptionsdisciplin, i likhet med aspekten Läsa, och som ett språkligt redskap, jämbördig med undervisningsaspekterna Tala–Läsa–Skriva, framträder den ur sin didaktiska icke-existens. För första gången i Skandinavien ges nu en beskrivning av ett didaktiskt lyssnande med lysshistoria, lyssteori, lyssundervisning och lyssutveckling (Adelmann 2009), med fokus på lyssnandets betydelse för muntligheten.
Publisher Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning
Host/Issue Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal / sjätte Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala den 27-28 november 2008
Series/Issue Texter om svenska med didaktisk inriktning;6
ISSN 1651-9132
ISBN 978-91-506-2094-8
Pages 15-24
Language swe (iso)
Subject Lyssnande
Reception
Muntlighet
Dialog
Styrdokument
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17275 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics