Lyssnandets funktionella analfabeter : en introduktion till lyssningens ABC

DSpace Repository

Lyssnandets funktionella analfabeter : en introduktion till lyssningens ABC

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Lyssnandets funktionella analfabeter : en introduktion till lyssningens ABC
Author Adelmann, Kent
Editor Adelmann, Kent
Date 2010
Swedish abstract
Det relationella lyssnandet är av helt avgörande betydelse för oss oavsett om vi befinner oss i klassrummet, direktionsrummet eller sovrummet. Men av all mänsklig kommunikation är lyssaspekten sannolikt den mest förbisedda och underskattade – åtminstone i praktiken. Till skillnad från undervisningsaspekterna Tala-Läsa-Skriva sker sällan eller aldrig någon explicit undervisning om aspekten Lyssna i svensk skola och utbildning. När det gäller den svåra konsten att lyssna är det därför rimligt att anta att de genomsnittliga lysskunskaperna ligger på en så pass låg nivå att vi här kan tala om lyssnandets funktionella analfabeter. Ur ett nationellt perspektiv ingår den här texten i en långsiktig strategi att alfabetisera och medvetandegöra såväl skolfolk och forskare som näringsliv och politiker om att lyssna är en viktig kommunikativ kompetens, att lyssreception är minst halva talspråket, och att lyssna är en färdighet som går att lära och utveckla. Ur ett svenskämnesperspektiv kan man också säga att den här texten försöker Att bygga broar - mellan såväl talspråkets båda aktiviteter, att tala och lyssna, som modersmålets båda receptionsdiscipliner, att läsa och lyssna. Genom att lyfta fram en minimikurs för de lyssfattiga kan man även se det som en introduktion till lyssningens ABC. Välkommen till din (kanske) första lysslektion.
Publisher Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning
Host/Issue Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten
Series/Issue Texter om svenska med didaktisk inriktning;7
ISSN 1651-9132
ISBN 91-974722-0-4
Pages 15-24
Language swe (iso)
Subject Lyssnande
Reception av talspråk
Bedömning av talspråk
Muntlighet
Dialog
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17276 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics