Licentiaterna talar i egen sak : rapport från Symposium i Malmö 25 november 2011 med Forskarskolan/Lärarlyftet inom SMDI

DSpace Repository

Licentiaterna talar i egen sak : rapport från Symposium i Malmö 25 november 2011 med Forskarskolan/Lärarlyftet inom SMDI

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book
Title Licentiaterna talar i egen sak : rapport från Symposium i Malmö 25 november 2011 med Forskarskolan/Lärarlyftet inom SMDI
Author Adelmann, Kent ; Bardenstam, Malin ; Brännström, Maria ; Lilja Waltå, Katrin ; Magnusson, Petra ; Malmström, Martin ; Sjögren, Stella ; Söderling, Maria ; Thörnqvist, Petter
Editor Adelmann, Kent ; Brännström, Maria
Date 2012
Swedish abstract
I den här konferensrapporten presenterar åtta licentiater sin forskning i ett didaktiskt skolutvecklingsperspektiv. Frågorna som behandlas gäller såväl några av svensklärarprofessionens generella utmaningar, t.ex. status och autonomi, som svensklärarnas kompetens att mera precis genomföra och bedöma den muntliga delen av det nationella provet på gymnasiet; såväl ett mer allmänt multimodalt perspektiv på meningsskapande, som ett mer specifikt perspektiv på elevernas filmerfarenheter i det nya medielanskapet; såväl ett yrkesanpassat läromedel som leder bort från svenskämnet, som ett skönlitterärt skrivande som leder tillbaka till svensktexten; samt såväl den konfliktfyllda och känsliga samhällsdiskussionen kring hederskultur inom det mångkulturella svenskämnet, som den traditionella synen på pojkars läsning av skönlitteratur på gymnasiets Byggprogram.
Publisher SMDI
Series/Issue Texter från SMDI/Malmö;
ISBN 978-91-7104-427-3
Pages 110
Language swe (iso)
Subject Svenska
Didaktik
Läsa
Genus
Muntlighet
Nationellt prov
Retorik
Läromedel
Multimodalt meningsskapande
Derivativt skrivande
Svensklärarprofessionen
Hederskultur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17278 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics