Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Växjö 8 - 9 januari 2003

DSpace Repository

Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Växjö 8 - 9 januari 2003

Details

Files for download Overview of item record
Publication Proceedings
Title Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Växjö 8 - 9 januari 2003
Author Einarsson, Jan ; Malmgren, Gun ; Lundström, Stefan ; Economou, Catarina ; Olin-Scheller, Christina ; Skoog, Marianne ; Holmsved, Maria ; Ask, Sofia ; Hultin, Eva ; Mehrstam, Christian ; Årheim, Annette ; Bergman, Lotta ; Sandblad, Fredrik ; Palmér, Anne ; Lim Falk, Maria ; Olsson, Eva-Kristina
Editor Einarsson, Jan ; Malmgren, Gun
Date 2003
Swedish abstract
Nationella forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning gav sin första kurs under höstterminen 2002: Introduktion till den vetenskapliga ämnesdidaktiken. De 14 doktorander som medverkar i den här volymen var kursdeltagare, Jan Einarsson och Gun Malmgren var kursledare. Kursen avslutades med en konferens, Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Växjö den 8 - 9 januari 2003. I den här volymen finns tryckta versioner av de föredrag som doktoranderna höll där. Tillsammans ger dessa en bild av vårt forskningsområdes inriktning i början av 2000-talet.
Publisher Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning
Series/Issue Texter om svenska med didaktisk inriktning;1
ISSN 1651-9132
ISBN 91-974722-0-4
Pages 287
Language swe (iso)
Subject Svenska
Didaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17279 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics