Att äta litteratur

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att äta litteratur
Author Persson, Magnus
Editor Hermansson, Kristina ; Lenemark, Christian ; Pettersson, Cecilia
Date 2014
Swedish abstract
I denna artikel står kampen om hur man skall läsa litteratur i centrum. Närmare bestämt är det ett mycket specifikt, och negativt kodat, sätt att läsa som fokuseras: att läsa konsumerande. Att läsa konsumerande har beskrivits på många sätt under moderniteten, inte sällan med tydliga genusmässiga konnotationer (Felski 1995, Larsson 1989, Littau 2006, Persson 2012, Radway 1986): uppslukande, inlevelsefullt, naivt, snabbt, frossande, identifikatoriskt, eskapistiskt osv. Gemensamt för dessa attribueringar är att läsningen just ses som konsumerande: litteraturen slukas glupskt och okritiskt. Ofta har denna läsart utpekats som fysiskt, psykiskt, etiskt och/eller estetiskt skadlig. I sin mest extrema form likställs denna läsart med ätande. Hur kommer det sig att konsumerande läsning genomgående tycks uppfattas som något definitionsmässigt negativt? Vad står på spel i talet om den uppslukande läsningen? Vilka sätt att läsa förordas istället? Dessa frågor angrips teoretiskt, men också genom analyser av ett par skönlitterära exempel som tematiserar läsning i termer av ätande (bl.a. Elias Canettis Förbländningen och Stephen Kings Lida).
Publisher Makadam
Host/Issue Liv, lust och litteratur : festskrift till Lisbeth Larsson
ISBN 978-91-7061-147-6
Pages 132-144
Language swe (iso)
Subject Litteraturläsning
Konsumerande läsning
Populärkultur
Stephen King
Elias Canetti
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17280 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics